Vài nét về tác giả Prabhat Ranjan Sarkar

Prabhat Ranjan Sarkar sinh năm 1921, tại Bihar, Ấn Độ. Từ nền tảng của Tantra Yoga – một ngành khoa học cổ xưa, ông đã phát triển một hệ thống triết lý và khoa học phù hợp với nhu cầu của thời đại ngày nay. Hơn thế nữa, ông đã truyền dạy một hệ thống thực hành để phát triển thể chất, tinh thần và tâm linh.

Số người học và thực hành theo hệ thống này có trên hơn 130 nước và họ gọi ông là Shrii Shrii Anandamurti, có nghĩa là “Người thu hút kẻ khác như là hiện thân của chân phúc” hoặc đơn giản là “Baba” (Người Cha).

Ông viết rất nhiều sách về các lĩnh vực kinh tế – xã hội, tâm linh, sáng tác nhạc,… Truyện cười của ông rất nhẹ nhàng nhưng thâm thúy và mang tính giáo dục cao. Sách của ông được đề dưới cả hai tên Prabhat Ranjan Sarkar (P.R. Sarkar) và Shrii Shrii Anandamurti và đã được dịch ra các ngôn ngữ chính trên thế giới.