NIYAMA

Niyama: các nguyên tắc nhằm để phát triển cá nhân.

1. Shaoca (trong sạch):

Gìn giữ sự trong sạch về thể chất, tinh thần và cả môi trường sống.

– Cơ thể và môi trường trong sạch có tác dụng tích cực lên tâm trí.

– Tư tưởng vị tha, nhân ái là cách loại bỏ những điều làm hại cho tâm trí.

– Cơ thể cường tráng, lành mạnh nhờ vận động các tư thế Asanas với theo chế độ dinh dưỡng hợp lý.

2. Santosa (sự mãn nguyện tinh thần):

Hãy cố gắng tối đa để tiến bộ trong cuộc sống nhưng cần giữ trạng thái hài lòng với những gì đang có để duy trì được sự cân bằng về tâm trí.

3. Tapah (giúp đỡ người khác):

Nếu chỉ nghĩ về mình thì sẽ làm cho tâm mình hẹp hòi, ích kỷ; giúp đỡ người khác sẽ làm cho tâm mình rộng mở và vị tha và sẽ cảm thấy hạnh phúc (Tapah còn bao hàm cả về ý thức bảo vệ môi trường).

4. Svadhyaya (trau rồi kiến thức):

Việc này sẽ giúp con người nhanh chóng đạt được sự tiến bộ trong cuộc sống.

5. Iishvara Pranidhana (luyện tập đều đặn):

Luyện tập thường xuyên các bài đã được học sẽ giúp con người duy trì và phát triển những khả năng của mình.