QUI TẮC ĐẠO ĐỨC

Hai bước đầu tiên là thực hành Yama và Niyama (hay các qui tắc đạo đức), nhằm hướng dẫn sự phát triển của con người. Sự cần thiết của đạo đức ở đây là chúng ta có thể đạt được trạng thái sống cao hơn và đạt được sự hoàn thiện của tâm trí.

Thật vậy, Yama và Niyama là nền tảng chắc chắn vững chắc để tiến bộ trong tập luyện Yoga. Đồng thời, tăng cường sức mạnh bên trong và giúp chúng ta có tinh thần thanh tịnh.

Thực hành Yama và Niyama hàng ngày là một trong những bí quyết để chúng ta có được CHÂN HẠNH PHÚC.